Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Kontakt

Historia naszego zakładu | tutaj

Kontakt

ADRES

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

 

Studzieniec 20A

 

96-330 Puszcza Mariańska

 

 

SEKRETARIAT ZAKŁADU POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU

 

 

tel.: 46 831-84-26

 

tel.: 46 831-81-91

 

tel: 46 831-81-70

fax: wew. 210

 

e-mail: sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska reprezentowany przez Dyrektora Zakładu

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka  e-mail:  

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Zakładu Poprawczego w Studzieńcu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz kontaktowy


Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:*
Wiadomość:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Poprawczy w Studzieńcu, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu nawiązania kontaktu oraz uzyskania dodatkowych informacji marketingowych. W przypadku pozostawienia numeru telefonu wyrażam zgodę na nawiązanie kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty marketingowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania.