Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Baza

Historia naszego zakładu | tutaj

Baza

 

Zakład Poprawczy w Studzieńcu położony jest na obszarze 64,67 ha. Powierzchnia na której położone są budynki, w których przebywają wychowankowie wynosi około 8 ha. Pozostały teren to: boisko szkolne, grunty rolne, łąki, rowy oraz cmentarz.
 
W skład kompleksu budynków znajdujących się na terenie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu wchodzą budynki internatu, warsztatów szkolnych, szkoły, administracji oraz pozostałe budynki zapewniające realizację zadań zakładu, mianowicie portiernia, szpitalik, kaplica zakładowa, kotłownia, hydrofornia oraz oczyszczalnia ścieków.
 
Grupy internatowe mieszczą się w sześciu osobnych budynkach. Każdy z nich składa się z dwóch kondygnacji. Znajdują się w nich m.in. pokoje wychowanków, świetlica, szatnia, pokój wychowawców.
 
Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji oraz strychu. Na parterze mieszczą się: biblioteka, sala multimedialna, pracownia komputerowa oraz dwie pracownie do teoretycznej nauki zawodu. Na pierwszym piętrze znajdują się cztery sale lekcyjne, sala gimnastyczna z zapleczem oraz pokój nauczycielski i gabinet dyrektora szkoły.
 
W skład warsztatów szkolnych wchodzą stolarnia, ślusarnia oraz budynek warsztatowy ogrodniczo – malarski. Są one wyposażone w odpowiedni sprzęt i prowadzone są w nich zajęcia z praktycznej nauki zawodu.
 
Budynek administracyjny składa się z czterech kondygnacji. Znajdują się w nim m.in. kuchnia i stołówka dla wychowanków, pralnia zakładowa, magazyn żywnościowy. Mieszczą się tu także gabinet dyrektora zakładu, pomieszczenia zespołu psychologiczno – korekcyjnego, dział administracyjny i księgowy oraz pokoje kierownika internatu i warsztatów szkolnych. Na poddaszu budynku znajduje się sala konferencyjna.
W budynku szpitaliku na pierwszym piętrze mieści się gabinet lekarski, zabiegowy oraz sale chorych. Parter wykorzystywany jest na potrzeby kół zainteresowań plastycznego, muzycznego, modelarskiego oraz znajduje się tam sala terapeutyczna.
 
 
 

Kaplica p.w. Św. S. Kostki

Budynek administracyjny

 

Budynek grupy internatowej

Szkoła