Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Informacje dla rodziców

ROZMOWY TELEFONICZNE

Podczas pobytu wychowanka w zakładzie istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. Poniżej podajemy numery telefonów:

 

46 831-84-26

46 831-91-70

46 831-81-91

Kierownik internatu wew. 115

 

ODWIEDZINY

1.    Każdy wychowanek ma prawo do korzystania z odwiedzin. Wychowanek musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi.

2.    Odwiedziny odbywają się na terenie zakładu,  w niedziele i święta od godziny  9:00 do godziny 15:00, lub w inne dni za zgodą dyrektora zakładu. Miejscem odwiedzin jest sala odwiedzin (w portierni). Sala odwiedzin, w której odbywają się odwiedziny jest objęta monitoringiem wizyjnym.

3.    Za zgodą dyrektora lub upoważnionego pracownika pedagogicznego odwiedziny mogą być przedłużone albo odbywać się w innym miejscu (park zakładu, grupa wychowawcza).

4.   Wychowanek może otrzymać zgodę na odwiedziny w innych dniach tygodnia, po wcześniejszym powiadomieniu i uzyskaniu zgody kierownika internatu bądź dyrektora zakładu. Powstałe zaległości szkolne wychowanek jest zobowiązany nadrobić.

5.     Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i najbliższa rodzina oraz osoby spoza rodziny. Osoby odwiedzające, które nie ukończyły 15 roku życia, na teren zakładu mogą być wpuszczone tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

6.     Dojazd do placówki możliwy jest:

- pociągiem do Żyrardowa lub Skierniewic, a następnie autobusem do miejscowości Studzieniec

- samochodem – placówka położona jest w pobliżu węzła Wiskitki na autostradzie A2 przy drodze wojewódzkiej nr 719.

 

KORESPONDENCJA

Kontakty korespondencyjne wychowanków z najbliższą rodziną oraz instytucjami nie podlegają ograniczeniom.  Wychowanek może otrzymywać paczki z przedmiotami, których posiadanie jest zgodnie z regulaminem.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 8:00 – 16:00.