Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Działalność Zakładu

 

 

 
Zakład Poprawczy w Studzieńcu to nie tylko resocjalizacja w wąskim rozumieniu. Młodzi ludzie uczą się tu pracy, chodzą do szkoły i poznają obowiązki codziennego życia. W czasie pobytu w placówce nieletni korzystają z wielu atrakcyjnych form pracy kulturalnej, wyjeżdżają na wycieczki do kina i teatru, biorą udział w różnych imprezach kulturalnych i sportowych w otwartym środowisku.
W Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu stosuje się nowoczesne metody pracy wychowawczej i kontynuuje tradycje dobrej szkoły pedagogicznej. Wychowankowie, którzy tu przebywają, mogą zmienić dotychczasowy bieg wydarzeń, który kierował ich losem, powracając do życia w społeczeństwie jako wolni i pełnowartościowi obywatele. Wypracowany tu bowiem wychowawczy służył jako wzór dla powstających tego typu placówek.
Obecnie Zakład Poprawczy w Studzieńcu to nowoczesna placówka resocjalizacyjna, osadzona w historycznych zabudowaniach, racjonalnie rozplanowanych przestrzeniach. To jedyny zakład poprawczy na świecie posiadający własny kościół, stadninę konną i jedyny zakład w Polsce nie ogrodzony kolczastym drutem. System wychowawczy opiera się tu na szacunku do wychowanków i zrozumieniu ich.
Na terenie zakładu funkcjonuje szkoła podstawowa i szkoła branżowa I stopnia. Zarówno pobyt, jak i nauka w zakładzie nie pozostawiają śladu w życiorysie, nie stanowią więc przeszkody w rozpoczęciu nowego życia po opuszczeniu Studzieńca. Oprócz nauki w szkole młodzież uczestniczy w warsztatach szkoleniowych, przygotowujących do zawodu stolarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, jak również kucharza. Praktykę zdobywają w warsztatach szkolnych pracując m.in. w kuchni, przy remontach obiektów zakładowych, w stolarni przy produkcji mebli. Młodzi stolarze wykonują meble nie tylko do wnętrz budynków zakładu, ale również na potrzeby sądów, innych jednostek budżetowych, jak i osób prywatnych.
Za pracę wychowankowie otrzymują zapłatę, co ich motywuje i uczy samodzielności. Poznają w ten sposób wartość pracy i pieniądza. O wiele chętniej pracują, niż uczą się. Dostrzegają wymierne efekty pracy.
Podopieczni Zakładu Poprawczego żyją w stworzonych dla nich świecie, będącym odbiciem rzeczywistych realiów społecznych, których mają się nauczyć. Wstają o 6.30 rano, uczą się w szkole, pracują, uprawiają sporty, rozwijają zainteresowania w prowadzonych kołach zainteresowań.