Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Internat

INTERNAT

 

Wszyscy chłopcy przez większość dnia, poza nauką w szkole i pracą w warsztacie, przebywają w grupach internatowych. Obecnie funkcjonują  dwie grupy wychowawcze: grupa I i II.  Około pół roku przed wyjściem z zakładu istnieje możliwość pobytu w hostelu. Wychowankowie  przebywają w nim bez stałego nadzoru, przechodzą proces usamodzielnienia  przygotowując się do opuszczenia placówki. Najczęściej podejmują pracę oraz kontynuują naukę poza zakładem.
Każda grupa mieści się w oddzielnym, dwukondygnacyjnym budynku odpowiednio wyposażonym, spełniającym standardy niezbędne do nauki, spędzania czasu wolnego i  wypoczynku. 

Na terenie zakładu znajduje się również klub, którego pomieszczenia są wykorzystywane do organizowania np. spotkań z ciekawymi ludźmi, organizacji konkursów, zawodów lub spędzania czasu w niedzielne i świąteczne popołudnia.

 

ROZKŁAD DNIA

 

Każdy dzień rozpoczyna się pobudką o godz. 6.00 (w niedzielę jest to godz. 8.00). Chłopcy biorą udział w gimnastyce porannej, myją się, ścielą łóżka, wykonują dyżury porządkowe. Po zjedzeniu śniadania, o godz. 8.00 rozpoczyna się apel.

W godzinach 8.00 – 15.00 wszyscy przebywają w szkole i warsztacie.

Po apelu o godz. 15.00 i po zjedzeniu obiadu, chłopcy wracają do swoich grup. Do kolacji (godz. 19.00), w każdej grupie odbywają się zajęcia najczęściej realizowane metodą projektu edukacyjnego, odrabianie lekcji, raz w tygodniu Trening Zastępowania Agresji. Po kolacji jest zwykle czas na oglądanie telewizji, wykonanie przydzielonych dyżurów porządkowych oraz kąpiel i toaletę.

O godzinie 22.00 rozpoczyna się cisza nocna.

 

OFERTA RESOCJALIZACYJNA

 

 

§  Realizując ofertę resocjalizacyjną chcemy nauczyć naszych podopiecznych radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne. Odbywa się to w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oraz poza nią.

§  Wychowankowie w trakcie roku szkolnego uczestniczą w zajęciach kierowanych dotyczących różnych sfer życia. Są to zajęcia cykliczne, w coraz większym stopniu współtworzone przez samych chłopców w ramach  projektów edukacyjnych.

Zajęcia obejmują następujące obszary:

·      Kultura osobista, dbałość o porządek, higiena;

·      Przygotowywanie i spożywanie posiłków;

·      Gospodarowanie pieniędzmi;

·      Profilaktyka uzależnień i chorób, zdrowy styl życia;

·      Edukacja prawna;

·      Pełnienie ról społecznych;

·      Spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań;

·      Usamodzielnienie;

·      Zajęcia Treningu Zastępowania Agresji.

 

WYCHOWAWCY

 

W każdej grupie pracuje czworo wychowawców, pełniąc kolejno dyżury. Każdy wychowawca ma pod opieką (patronatem)  2 wychowanków. Do podstawowych zadań wychowawcy – patrona należy między innymi:

 

·      Czuwanie nad przebiegiem planowania i realizacją Indywidulanego Planu Resocjalizacji,

·      Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i opiekunami wychowanków,

·      Pomoc w załatwianiu spraw osobistych podopiecznych,

·      Opiniowanie pobytu nieletnich w zakładzie.

 

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

 

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań uczestnicząc w zajęciach kółek zainteresowań. W aktualnej ofercie placówki trzy kółka prowadzi internat:

 

·      Koło szachowe. Chłopcy uczą się i doskonalą umiejętność logicznego myślenia. Mają możliwość uczestniczenia w turniejach organizowanych w zakładzie i poza nim. W ciągu ostatnich kilku lat wielu wychowanków zdobyło tzw. kategorie szachowe.

 

·      Koło treningu personalnego. Zajęcia prowadzone przez wychowawcę dają możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego. Poza zajęciami w siłowni poznają również różnorodne sporty, np. tenis ziemny. Jeden z naszych wychowanków ukończył kurs i uzyskał uprawnienia trenera personalnego.

 

·      Koło plastyczne. Rozwija u zainteresowanych kreatywność. Pod okiem wychowawcy prowadzącego zajęcia wychowankowie wykonują użyteczne przedmioty z niepotrzebnych części, tworzą prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Wielokrotnie uczestniczyli w konkursach i imprezach.

 

 

Dodatkową atrakcją dla chętnych i odpowiedzialnych wychowanków, jest możliwość uczestniczenia w kółku jeździeckim. Tradycja posiadania i hodowli koni sięga początków powstania naszej placówki i jest kontynuowana. Poza jazdą konną wychowankowie mają możliwość pracy w stajni, poznania tajników związanych z opieką nad tymi wspaniałymi zwierzętami. W ciągu lat, wielokrotnie zdarzało się, że zarażeni pasją jeździecką i miłością do koni chłopcy, po opuszczeniu zakładu kontynuowali swoje zainteresowania wiążąc z nimi swoje życie zawodowe.