Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Inne

 

 

 

 oswiadczenie_2021.pdf 

 

 

wniosek_na_swieta.pdf

 

 

klauzula_informacyjna_wielkanoc_2021.pdf

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

 

Podstawa prawna: § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014.893 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015.783 z późn. zm.)(załącznik: część II Nr 5 przedmiotu opłaty skarbowej, zwolnienie z opłaty art. 7 ustawy )

 

Informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości: 26 zł.

Opłatę wnosi się w kasie zakładu lub na rachunek bankowy zakładu:

Zakład Poprawczy w Studzieńcu 96-330 Puszcza Mariańska,

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

35 1010 1010 0403 6722 3100 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko absolwenta a w tytule przelewu: opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Osoba zainteresowana składa podanie do Dyrektora Szkół z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.